عنوان کارگاه: ارزیابی اقتصادی و ظرفیت سنجی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری با تاکید بر طرح کسب و کار(مباحث مالی نرم افزارهای اکسل بیزنس پلن پرو و کامفار)
مدرس: دکتر محسن صیقلی(دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران)
زمان: 18 و 30 مرداد 1396، ساعت 8 الی 18
مکان: مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عنوان کارگاه: مدل معادلات ساختاری، همراه با آموزش نرم افزارهای LISREL و PLS
مدرس: دکتر حامد رحمانی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین، مدیر مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری)
زمان: 16 و 23 مرداد 1396, ساعت 8 الی 18
مکان: مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عنوان کارگاه: مقاله نویسی
مدرس: دکتر بهمن نادر(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین)
زمان: 9 مرداد 1396, ساعت 8 الی 18
مکان: مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

0098-028-33665275 داخلی 4032

برای دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید